Над 3100 деца спасени от изоставяне през миналата година
Над 3100 деца спасени от изоставяне през миналата година / снимка: sxc.hu
Над 3100 деца спасени от изоставяне през миналата година
71555
Над 3100 деца спасени от изоставяне през миналата година
  • Над 3100 деца спасени от изоставяне през миналата година

През 2013-та година над 3100 деца са останали в биологичните си семейства, благодарение на отделите за закрила на детето, които са предотвратили изоставянето им.

Данните са от годишния отчет за дейността на Агенцията за социално подпомагане.

През миналата година отделите за закрила на детето са работили с над 4500 семейства на деца в риск от изоставяне, но са успели да предотвратят изоставянето на 3137 деца. Това обаче е двойно увеличение на броя на успешно приключилите случаи в сравнение с 2012-та година.

Върнати в биологичното си семейство през 2013 година са 1329 деца, като социалните работници са работили по 2164 нови случаи на реинтеграция. Процентът на успешната реинтеграция спрямо общия брой случаи на реинтеграция е спаднал в сравнение с предходните две години.

През последните три години се отчита ефективност при мярката за настаняване на деца в семейство на роднини или близки.

През 2013 година така са настанени 1577 деца, като общият брой на децата, пребиваващи в семействата на роднини или близки към края на годината е 6754.

През 2012 година в семейства на родини и близки са настанени 1858 деца, а през 2011 година - 1 623.