дете психология
дете психология / iStock
Националната мрежа за децата изпрати отворено писмо до президента, министър-председателя и членовете на Министерския съвет, в което очерта най-спешните задачи пред служебното правителство, свързани с благосъстоянието и правата на децата, съобщиха от пресцентъра на организацията.

От Национална мрежа за децата посочват 13 спешни теми, на които кабинетът трябва да обърне внимание в следващите три месеца. Сред тях са продължаващата работа по създаване на Национална стратегия за детето, завършване на първата чернова на Националната стратегия за детско и юношеско здраве и педиатрична грижа и възлагане на пълен анализ на нуждите за създаване на национална детска болница, върху който да бъде създадено заданието за изграждане на болницата.

НОИ с разяснения за новото обезщетение за бащи

Друга тема, посочена от организацията, е финализиране на промените в Наредба 26 за предоставяне на акушерска помощ, които ще доведат до предотвратяване на случаи на заболявания и увреждания при новородените бебета.

От Национална мрежа за децата посочват още завършването на усилията за осигуряване на храни за медицинска употреба на деца и млади хора с редица диагнози и състояния, които са изправени пред ситуация на глад и дори летален изход поради невъзможността да си осигурят храна по икономически причини.

Продължаване на усилията за приоритет на ранното детско развитие в националната политика и финализиране и управлението на Националния план за прилагане на Европейската гаранция за детето също са сред задачите, които Националната мрежа за децата посочват в писмото.

От организацията открояват като друг приоритет актуализирането на Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия за деинституционализация на грижата за деца.

Според Националната мрежа за децата Министерството на правосъдието трябва да стартира актуализирането на проекта на Закона за възпитателните мерки спрямо непълнолетни извършители на престъпления или административни нарушения.

Организацията посочва още, че кабинетът трябва да вземе всички необходими мерки за осигуряване на присъствено обучение в училищата през новата учебна година и осигуряване на максимален обхват и ефективен учебен процес във всички форми на обучение.

Сред приоритетите, посочени от организацията, е още осигуряването на достъпа до медицински грижи и ефективното включване на разселените деца бежанци от Украйна и трети страни в образователния процес.

„Категорично трябва да се прекрати продължаващата практика на неправомерни задържания на деца в ареста, където са настанявани заедно с възрастни с криминални прояви при изключително лоши условия“, се посочва още в писмото им.

Националната мрежа за децата настоява за продължаване на активната комуникация с гражданските организации и подкрепа на работата на Съвета за развитие на гражданското общество.
БТА