/ iStock/Getty Images
96 финансови мулета са открити у нас в рамките на Международна операция за противодействие на финансовите мулета
В рамките на Международна операция за противодействие на финансовите мулета в хода на оперативните действия, проведени в периода 15 септември – 30 ноември, са идентифицирани 18 351 финансови мулета и 324 набирачи. Арестувани са 1803 души и са започнати 2503 разследвания. Докладваните измамни транзакции са 7000 и са предотвратени загуби в размер на 67,5 милиона евро. Установено е също така, че финансови мулета са били използвани за пране на пари, добити чрез широк спектър от онлайн измами, сред които измами при електронна търговия и фишинг.

Международната операция за противодействие на финансовите мулета (European Money Mule Action, EMMA7) е координирана от Европол в сътрудничество с 26 държави, Евроджъст, Интерпол, Европейската банкова федерация (EBF) и FinTech FinCrime Exchange.

На територията на България в действията по ЕММА участват ГД „Борба с организираната престъпност“ – МВР, прокуратурата, а като партньор е привлечена Асоциацията на банките в България. В хода на действията у нас правоохранителните органи са идентифицирали 96 финансови мулета, четирима набирачи и 222 жертви на престъпната дейност. Установени са 177 неправомерни транзакции на обща стойност 5 507 559 евро, като са предотвратени щети в размер на 5 817 504 евро (блокирани неоторизирани преводи).

За тези около два месеца и половина правоприлагащи органи, финансови институции и частния сектор обединиха усилия срещу прането на пари в Европа, Азия, Северна Америка, Колумбия и Австралия. Освен фокуса върху „изпирането“ на печалби чрез мрежи от финансови мулета, разследващите насочиха вниманието си и върху добиване на информация за източниците на тези незаконни печалби, хвърляйки повече светлина върху размера и естеството на престъпните икономики, които финансовите мулета обслужват.

Не бъди финансово муле
МВР