/ iStock
Гражданите на Обединеното кралство, които живеят  у нас, не притежават избирателни права за участие в местните избори в България. Това се посочва в отговор на заместник-министъра на външните работи Елена Шекерлетова на запитване на ЦИК, докладван на днешното заседание на избирателната комисия.

Информация за това кой има право да гласува в местни избори е налична на сайта на ЦИК. Там е описано кои български граждани, както и кои граждани на други държави членка на Европейския съюз имат право да гласуват в изборите за общински съветници и за кметове през 2023 г.

Президентът насрочи местните избори за 29 октомври

В местните избори през тази година  гражданите на друга държава членка на Европейския съюз имат право да гласуват, ако отговарят на следните условия: навършили са 18 години към изборния ден включително; не са поставени под запрещение; не изтърпяват наказание лишаване от свобода; не са лишени от правото да избират в държавата членка на Европейския съюз; имат статут на постоянно или продължително пребиваване в Република България, удостоверен с валиден документ; имат адрес на пребиваване у нас най-малко 6 месеца преди датата на изборите, като при избори за общински съветници и за кметове на общини адресът трябва да е в населено място на територията на общината, в която ще гласуват, а при избори за кметове на кметства - на територията на кметството.

Друго условие е да да подали декларация по образец, приет с решение на ЦИК, в общинската администрация по адреса на пребиваване не по-късно от 40 дни преди изборния ден, тоест до 18 септември 2023 г., или са били вписани в избирателен списък за гласуване по адрес на пребиваване в предходните местни избори през 2019 г. и няма промяна оттогава във вече декларираните обстоятелства.

Местните избори: Предизборната кампания стартира на 29 септември

Ако са настъпили промени в тези вече декларирани обстоятелства, тогава за вписване за гласуване в местните избори през 2023 г. се подава нова декларация в съответната общинска администрация.

В понеделник президентът Румен Радев подписа указ, с който насрочи за 29 октомври 2023 г. изборите за общински съветници и за кметове, а от ЦИК публикуваха на интернет страницата си информация за разяснителната кампания за предстоящия местен вот.

На 31 януари 2020 г. в 23:00 ч. лондонско време - полунощ в Брюксел, Белгия (1:00 ч. българско време на 1 февруари 2020 г.) след три отлагания Великобритания напуска Европейския съюз, с което слага край на 47-годишното си членство.
Никол Николова/БТА