/ БГНЕС, архив
МОСВ предлагат промени в Закона за биологичното разнообразие
100557
МОСВ предлагат промени в Закона за биологичното разнообразие
  • МОСВ предлагат промени в Закона за биологичното разнообразие
Досега не сме управлявали зоните от мрежа Натура 2000 правилно, призна директорът на дирекция Национална служба за защита на природата в Министерството на околната среда ви доите Мирослав Калугеров. За да се промени досегашният подход, от МОСВ предлагат промени в Закона за биологичното разнообразие, които днес бяха подложени на обществено обсъждане. Текстовете обаче бяха атакувани от природозащитници, чиято теза е, че с така разписаните промени изцяло се изключва академичната експертиза при управлението на зоните.
 
През януари Европейската комисия започна нова наказателна процедура срещу България по Директивата за местообитанията – една от двете директиви, по които се обявяват зоните Натура 2000. ЕК настоява за изцяло нов подход при управлението на тези зони, който според Мирослав Калугеров е залегнал и в промените:
 
"Законопроектът предвижда въвеждането на т. нар. хибриден подход чрез изграждане на нови структури на национално и регионално ниво, национален консултативен съвет за Натура 2000, който ще бъде също към министъра на околната среда и водите, органи за управление на мрежата Натура 2000 на регионално ниво - това ще бъдат директорите на регионалните инспекции по околна среда и водите и комитети на заинтересованите страни. Въвежда се и задължителното разработване на териториални планове за управление".
 
Според Катерина Раковска от WWF обаче с така разписаните промени не се гарантира качеството на управленските решения, взимани за зоните от Натура 2000: "В предложените изменения се премахват функциите на Националния съвет по биологично разнообразие, в който голяма част от членовете, освен администрацията, са и представители на академичните институции - хора, които членуват в този съвет по научни критерии. На негово място се предлага национален консултативен съвет, в който влизат браншови организации, сдружения на общини, организации, които имат отношение към Натура 2000, но те нямат никаква научна експертиза".
 
Становища по промените в Закона за биологично разнообразие се събират до 8 февруари.