"Столична община отказва да даде гражданство на бебе Сара и така възпрепятства основно право на гражданин на ЕС". За това съобщават от младежката ЛГБТ организация "Действие“. 

Бебе Сара е на две години и половина. Тя има две майки - българката Калина и британката Джейн. Родена е в Испания. Нито една от майките ѝ няма испанско гражданство и детето не може да получи такова. Всъщност към днешна дата все още няма никакво гражданство. Поради тази причина момиченцето не може да напуска Испания.

Според решение на съда на ЕС от 14.12.2021, България е длъжна да издаде паспорт на бебе Сара, който да ѝ осигури правото на свободно движение в рамките на ЕС и в който паспорт да бъде отразена връзката на детето с двете му майки.

Това решение задължава Столична община да издаде акт за раждане на бебе Сара с вписване на двете майки на детето. В началото на юни двете майки на Сара се обръщат към консулската служба в Барселона с молба за издаването на паспорт на детето в изпълнение на решението на ЕС от 2021. Консулската служба отказват административната услуга.

В петък 10.06.2022 Столична Община входира касационна жалба в АССГ срещу издаването на документите.

В този смисъл, СО възпрепятства издаването на български акт за раждане и български лични документи и по този начин възпрепятства основно право на гражданин на ЕС, казват от младежката организация "Действие".Битката започва още през 2019 година, когато се оказва, че Сара e поставена в риск да остане без гражданство, въпреки че и двете ѝ майки са записани в испанския акт за раждане. Испания отказва да ѝ предостави такова, защото родителите ѝ не са испански граждани. Въпреки че Джейн е от Великобритания, тя не може да предаде гражданството си, защото Сара е родена извън Острова. Единствената възможност за семейството остава получаване на българско гражданство, предадено от Калина, която е българка, допълват от младежката организация на ЛГБТ. 

Калина като записана майка в испанския акт за раждане на Сара подава молба до Столична община – район Панчарево за съставяне на български акт за раждане на детето. Столична община изисква доказателства, съдържащи информация относно произхода на детето по отношение на неговата биологична майка. С входирана молба молителката е заявила, че такава информация не може и не е задължена да докаже по нито един действащ в РБ закон и подзаконов акт. В резултат на това Столична община отказва издаване на български акт за раждане, допълват хронологията на събитията от "Действие". 

Съдът разпореди: София да издаде акт за раждане на бебе с две майки

Отказът е обжалван пред Административен съд София – град (АССГ). Съдът, от своя страна, изпраща преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз (СЕС) относно тълкуване на европейското законодателство във връзка с правото на свободно движение и с правото на личен и семеен живот на Сара и нейните майки. На 14 декември 2021 г. СЕС констатира, че българските власти са задължени да издадат лична карта за самоличност или паспорт на Сара, удостоверяващ нейното гражданство и посочващ нейното фамилно име съгласно акта за раждане, съставен от испанските власти. Това решение е от значителна важност за развитието на европейското законодателство и засяга над 100 000 семейства, които се намират в подобен юридически парадокс, категорични са от организация "Действие". 

След решението на СЕС делото се върна отново при АССГ, за да може съдът да прецени как да приложи решението в контекста на българското законодателство. Съдът излиза с решение, с което потвърждава българското гражданство на Сара и задължава администрацията да издаде акт за раждане, в които да бъдат вписани и двете майки като родители. Това решение е ключово за еднополовите семейства и пълноправното упражняване на родителски права и от двамата родители. Съдебният акт е огромна стъпка по пътя към равното зачитане на децата с еднополови родители и семейните и личните права на всеки.