/ Министерство на отбраната
„Надявам се заедно с военното ръководство на Министерството на отбраната в този кратък срок от няколко месеца, който имаме, да дадем импулс на модернизацията на Българската армия“. С тези думи министърът на отбраната Димитър Стоянов приветства обучаемите и преподавателите във Военната академия „Г. Ст. Раковски“ днес, 1 септември, на тържествената церемония по откриването на учебната година. Той им пожела успех в усвояването на знания във военната Алма Матер. „Не забравяйте, че вие сте бъдещите лидери, вие сте бъдещите командири. От вас ще зависи дали процесът на модернизация ще продължи или ще бъде стопиран. Вие сте бъдещето на Българската армия, във Вас са нашите надежди“, подчерта министър Стоянов.

Заместник-министърът на отбраната Теодора Генчовска поздрави командно-преподавателския състав и обучаемите. От името на министъра тя изнесе първата академична лекция за учебната 2022/2023 година на тема „Предизвикателства пред процеса на модернизация на въоръжените сили“. В нея бе поставен акцент върху четири приоритетни области: адекватно ресурсно осигуряване; развиване и подобряване на проектите, свързани с превъоръжаването, изграждането на командири с модерно мислене и на стратегически лидери с ясна визия и актуализиране на част от националните стратегически документи.

„Днес сме свидетели на драстични промени в средата на сигурност в регионален и световен мащаб. Хибридните и кибер заплахи, тероризмът, надпреварата за ресурси и икономическа доминация, пандемиите и климатичните промени са само част от предизвикателствата, пред които сме изправени. Допълнителен значим фактор са настоящите военни действия на Руската федерация недалеч от нас“, подчерта началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов в своята лекция за откриването на учебната година. Темата на неговото експозе бе: „Предизвикателства пред Въоръжените сили, свързани с развитието на отбранителните способности, в контекста на новата стратегическа концепция и решенията от срещата на върха в Мадрид“.

Министерство на отбраната

Адмирал Ефтимов посочи, че доскорошните парадигми по отношение на възпирането и отбраната вече не могат успешно да постигнат стратегическите си цели. Поради тази причина решенията от срещата на върха на НАТО през тази година са важен вектор за трансформацията на отбранителния потенциал на Алианса. Началникът на отбраната поясни, че с оглед на съюзните задължения в НАТО и изпълнението на конституционните си задължения, Въоръжените сили на Република България се изправят пред редица предизвикателства за усъвършенстването и придобиването на отбранителни способности. Адмирал Ефтимов бе категоричен, че решенията са в ускорената и целенасочена модернизация и усъвършенстваната подготовка на кадрите в отбраната, с отчитане на съвременните разбирания и новите изисквания за постигането на целите на възпирането и отбраната в колективен и национален аспект.

Той подчерта, че Военната академия има важна роля за решаването на предизвикателствата за развитието на Въоръжените сили - както за подпомагане поставянето на научните основи на процеса по тяхната трансформация, така и при изграждането на най-ценния капитал – хората. „Вярвам в потенциала на Военната академия и на нейните слушатели“, заключи адмирал Ефтимов.

Началникът на Военната академия „Г. Ст. Раковски“ генерал-майор Тодор Дочев акцентира в приветствието си върху перспективите за развитие на военно-образователната система и нейната роля в средата за сигурност. Заедно със заместник-министър Генчовска той откри модернизиран учебен кабинет.

Учебната година бе открита с водосвет за здраве и благоденствие, отслужен от свещенослужители от Българската православна църква. Възпитаници на академията и гости посрещнаха бойното знаме на висшето военно учебно заведение. Тържественият строй от представителните блокове на академията бе приет от началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов.
Министерство на отбраната