/ БГНЕС
Нашата цел в перспектива е социалните предприятия да станат поне 100, защото това дава възможност за трудова и социална ангажираност на хора от уязвими групи. Това заяви пред журналисти министърът на труда и социалната политика Иванка Шалапатова преди началото на международна конференция на високо равнище на тема „Социалната икономика – вдъхновяваща, иновативна, обединяваща”.

Събитието се организира в Националния дворец на културата в София. То е част от Българското председателство на Мониторинговия комитет на Люксембургската декларация, което страната ни пое през втората половина на 2023 г.    

По думите на министър Шалапатова по Плана за възстановяване и устойчивост и по програма „Развитие на човешките ресурси“ е предвиден сериозен финансов ресурс, за да бъде увеличен броят на социалните предприятия. Тя посочи, че към момента тези предприятия са малко над 30.

Министър Шалапатова: Еднократна помощ за ученици е отпусната на близо 176 хил. семейства


Инвестициите ще помогнат да се подобри управлението на тези предприятия, за да станат те конкурентни на пазара на труда, отбеляза Шалапатова. В България има какво още да направим за участието на редица уязвими групи в пазара на труда, коментира още тя.

Според министъра фактът, че България е домакин на Мониторинговия комитет на Люксембургската декларация, е признание за напредъка на нашата страна за развитието на социалната и справедлива икономика. Шалапатова заяви, че страната ни може да обмени добри практики с други държави в това отношение. Тя даде пример за опита на Испания и Италия по отношение на социалното развитие.

Министърът на труда и социалната политика направи изказване и пред участниците в днешната конференция. В речта си тя наблегна на това, че борбата с бедността и социалното изключване, намаляването на социалните неравенства, са в основата на благополучието на всички европейски граждани.
Борислава Бибиновска, БТА