Мерят удовлетвореността на лекарите от Югоизточна Европа
Мерят удовлетвореността на лекарите от Югоизточна Европа / Sofia Photo Agency

Международният проект healthgrouper, който представлява уникално средство за комуникация между лекарите от страните от Югоизточна Европа, обяви първия Специален доклад за удовлетвореността на лекарите от работата им. Първото изследване е направено сред практикуващи лекари в частни и държавни здравни заведения на територията на Република Макадония.

Резултатите от проучването сочат, че повечето от лекарите не са удовлетворени от работата си. Основните причини са четири: размер на заплатата, отношението на държавните институции към лекарите, стресът от работата и липсата на реформи в здравния сектор. 79% от лекарите, практикуващи в държавните болници, определят размера на заплатата като основна причина за неудовлетвореността си. Ниската заплата, лошите условия на работа, политическото влияние и заемането на работни места чрез ходатайство /връзки/ са основните причини, поради които 47% от лекарите, работещи в държавни здравни институции желаят да променят работното си място. От интервюираните лекари над 57% искат да напуснат държавата или да променят професията си. В чужбина биха работили и 50% от лекарите в университетските клиники, a 61% от всички интервюирани желаят да се прехвърлят от държавна към частна практика.

Владимир Лазаревик, създател на healthgrouper, председател на Регионалното събрание на СЗО за Европа за 2010/11год. и бивш заместник министър на здравеопазването на Република Македония по повод публикуването на доклада: „Резултатите от това проучване показват реалното положение на лекарите в Македония. Голямо безпокойство буди огромният процент на лекари, практикуващи в държавния здравен сектор, желаещи да заминат в чужбина. Това е сериозен индикатор, който не бива да се подминава от управляващите, защото пряко влияе върху качеството на услугите за пациентите. Проучването има за цел да акцентира върху този проблем не само в Македония, но и във всички държави от региона. Неудовлетвореността на лекарите от работата им, ниското заплащане и липсата на стимули са в основата на миграцията на медицински кадри и в съседна България, Сърбия, Румъния и др. Проблемът с изтичането на кадри и причините за това, трябва да бъдат ясно и категорично поставени пред управляващите. Необходимо е да се инициира открит дебат и да се търсят модели и решения за подобряване на ситуацията във всички страни от региона".

Следващото проучване за удовлетвореността на лекарите от работата им на Healthgrouper ще бъде направено в България.