Леко превишение на нормите на серен диоксид в Гълъбово
Леко превишение на нормите на серен диоксид в Гълъбово / netinfo

Превишение на средночасовата норма по показател серен диоксид регистрира автоматичното устройство в Гълъбово в 14 часа. Измерената концентрация е 552, 19 микрограма на кубичен метър или с 1, 58 над допустимата норма.

На операторите на трите топлоелектрически централи в комплекс “Марица-Изток” е дадено предписание при експлоатация на горивните инсталации и пречиствателни съоръжения, емисиите на отпадъчните газове да не водят до превишаване на нормите.

Изготвеният анализ показва, че няма тенденция за превишение на праговата стойност на замърсителя серен диоксид в следващия час.

Експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите продължават с непрекъснатия контрол на параметрите за качеството на атмосферния въздух.