Конфискуват собственост за 450 хил. на бивш председател на ВМРО в Кюстендил
Конфискуват собственост за 450 хил. на бивш председател на ВМРО в Кюстендил / снимка: Sofia Photo Agency, архив

Върховният касационен съд (ВКС) потвърди окончателно искането на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) за конфискация на собственост на стойност 450 358 лв. от Валери Ненов.

Бившият кюстендилски адвокат има влязла в сила присъда за имотна измама. Процедурата срещу него е по отменения Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност.

По искане на Комисията в полза на държавата от Ненов, съпругата му и дъщеря му се отнемат апартамент в Кюстендил, 4 автомобила, средствата по банкови сметки, дружествени дялове, както и левовата равностойност на данъчната оценка на недвижим имот към момента на отчуждаването му.

Ненов е осъден да заплати на КОНПИ разноски по делото за близо 900 лв., както и държавна такса към Кюстендилския окръжен съд от 2460 лв. като процент от уважения размер на мотивираното искане на Комисията.