/ iStock/Getty Images
Комисията по бюджет и финанси не прие на първо четене Законопроекта за контрол за прилагане на дерогацията за закупуването, вноса или трансфера на суров нефт, превозван по море, и на нефтопродукти с произход от Русия или изнесени от Русия.

Кабинетът одобри дерогация за закупуване, внос и трансфер по море на суров нефт от Русия

С проектозакона се предвиждаше и режим на облагане по ДДС и акцизи, който да гарантира внасянето в бюджета на дължимите вноски в кратък срок, което да позволи финансирането на компенсации за високите цени на горивата, както и административно-наказателни разпоредби за недеклариране и внасяне в срок на дължимите вноски.

Комисията по бюджет и финанси прие на второ гласуване промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Основна цел на Директивата е противодействие на укриването на данъци и отклонението от данъчно облагане и усъвършенстване на правилата за прозрачност в данъчната област чрез подобряване на функционирането на административното сътрудничество между държавите-членки. Повишаването на прозрачността в данъчната област и борбата срещу укриването на данъци и отклонението от данъчно облагане са сред политическите приоритети на Европейския съюз с оглед на създаването на по-единен и по-честен общ пазар.

На първо четене: Приеха промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Комисията по бюджет и финанси прие на първо четене промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Тогава стана ясно и че в рамките на обществените консултации по законопроекта е постъпило искане от бранша в Закона за акцизите и данъчните складове за въвеждане на акцизен календар за период четири години напред, считано от 1 март 2023 г. с цел да се постигне балансирано увеличение на минималното акцизно облагане на цигарите и останалите свързани категории тютюневи изделия, включително електронните цигари, съдържащи никотин. По този начин ще се постигне предвидимост на данъчната и регулаторната среда и ще се избегне рязко повишаване на акцизните ставки, както и нежелани последици за бизнеса, фиска и потребителите. Също така с приемането на предложението ще се въведат успешни европейски практики и ще се намали изоставането на страната ни спрямо останалите страни в ЕС и средните нива на акцизното облагане на цигарите, което е над 150 евро на хиляда къса към текущите в България 90 евро на хиляда къса. Предвид направените предложения за въвеждане на акцизен календар в Закона за акцизите и данъчните складове законопроектът ще окаже въздействие върху държавния бюджет.
БГНЕС