Министерският съвет прие решение, с което одобри предоставянето на възможност България да приложи специалната дерогация относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна. С решението на кабинета се разрешава изпълнението в периода от 5 декември 2022 г. до 31 декември 2024 г. на договори, сключени преди 4 юни 2022 г. или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, за закупуването, вноса или трансфера на суров нефт, превозван по море, и на нефтопродукти, изброени в приложение XXV от Регламента на Съвета на ЕС.

Също така с решението се забранява продажбата на купувачи, разположени в друга държава членка или в трета държава, на нефтопродукти, произведени от суров нефт, превозван по море с произход Русия или изнесен от Русия, с изключение на нефтопродукти, посочени в приложението към решението на Министерския съвет, както и в случаите на корабно зареждане. Забраната влиза в сила от 5 март 2023 г.

Иначе казано Министерският съвет реши, че продукти, произведени от руски петрол у нас, могат да продължат да се изнасят след 5 декември.

Като санкция срещу Москва и войната в Украйна, Брюксел забрани вноса на територията на Съюза на руски петрол, но за България се прави изключение до края на 2024 г.

Предстоят разговори между българските власти и ЕК, за да се изчисти казуса може ли вече преработена продукция да бъде пренасочвана извън България. За NOVA от представителството на Еврокомисията съобщиха, че такива дискусии вече се водят.

Допълниха, че дерогацията, или изключението, което е получила страната, цели да защити потреблението на петролни продукти за гражданите и бизнеса, но не и износа извън България.