/ iStock/Getty Images
Министърът на образованието Красимир Вълчев издаде нова заповед, в която се посочва кои ученици ще продължат да се обучават дистанционно след края на ваканцията.

Заповед на здравния министър: Ново разхлабване на мерките през април

В периода от 12 до 30 април обучението на учениците от V до XII клас, записани в дневна, вечерна, задочна, индивидуална и комбинирана форма на обучение и в дуална система на обучение, с изключение на учениците от V до XII клас, обучавани в слети паралелки и в паралелки, които са единствени в съответния клас на училището, както и за учениците със сензорни увреждания, обучаващи се в специалните училища, да се осъществява, доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, както следва:

 В периода от 12 до 23 април за учениците от V, VI, IX, XI и XII клас, а от 26 до 29 април за учениците от VI, VII, VIII, X и XI клас.

Цялата заповед може да видите ТУК