Комисията за енергийно и водно регулиране обсъди на открито заседание предложението на "Булгаргаз" от 10 декември за утвърждаване на цена за януари 2022 г., по която общественият доставчик да продава природен газ. До утвърждаване на цената днес обаче не се стигна, а решението бе отложено за първия ден от новата година.

На 1 януари 2022 г. от 14 ч. на закрито заседание КЕВР ще се произнесе за утвърждаване на цената на природния газ за януари, след като сутринта на 1 януари получат от „Булгаргаз“ актуално заявление за цената на газа.

КЕВР предложи няколко дни по-рано нов скок в цената на природния газ. А предложението е 117 лева за мегаватчас от месец януари. Това е увеличение с малко над 14%. Очаква се в началото на януари цената, която „Булгаргаз“ ще предложи да е друга заради рекордните цени на европейските пазари.

Очакваме едно не малко повишение на цената на природния газ по причини, които са изцяло извън страната и извън възможността на органите в България да влияят на тази цена, отбеляза Иванов, а причината е повишението на цената на европейските пазари.

Изпълнителният директор на „Булгаргаз“ Николай Павлов заяви, че „Булгаргаз“ ще продължава да продава природен газ на по-ниски цени спрямо действащите в Европа.

Георги Димитров

„Булгаргаз“ не вади газ от газохранилище „Чирен”, за да ги продава на борсата, подчерта Павлов.

Съществува едно погрешно мнение, че КЕВР определя цената на природния газ, а КЕРВ единствено утвърждава цената на природния газ. Ние проверяваме заявлението, което идва от „Булгаргаз“ дали е в съответствие с българското и европейското законодателство, с подзаконовите актове на България и в съответствие договорите, подписани от „Булгаргаз“ с външните доставчици - Русия и Азербайджан. Това заяви председателят на КЕВР Иван Иванов.

.