/ iStock/Getty Images
Пристигащите от Русия, Испания, Кипър се допускат на територията на България при представяне на валиден цифров COVID сертификат на ЕС за изследване или документ, показващ отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизането в страната PCR изследване, считано от датата на пробонабиране. Това гласи нова заповед на министъра на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров.

При значителна негативна промяна в епидемичната ситуация в дадена държава от зелена или оранжева зона, на пристигащите от нея в България хора могат да бъдат прилагани специфични противоепидемични мерки, нарежда министърът на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров със заповедта. Тя ще влезе в сила от 8 юли.