Бъдещите депутати трябва да дадат отговор на въпросите за монопола на НЗОК, за собствеността в здравната система и за намесата на държавата като регулатор. Това каза министърът на здравеопазването Стойчо Кацаров по време на дискусия "Инвестиции в здравеопазването". Форумът е организиран от Българския лекарски съюз, Българския фармацевтичен съюз и Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България.

Нужно е да се отговори на въпроса дали да има една здравноосигурителна каса или да има няколко здравноосигурителни фондове, както и кое е по-добре от гледна точка на системата и от гледна точка на потребителите, каза още министър Кацаров. Вторият голям въпрос е за отношението към собствеността в здравеопазването, допълни още той и посочи, че най-големите финансови загуби се трупат от малкия дял държавни дружества. Третият важен въпрос е за ролята на държавата в тази система и доколко голяма трябва да е намесата й и дали трябва да се оттегли, а търсенето и предлагането на услугите да бъдат основен движещ регулатор, добави още той.

Кацаров обяви: Законови промени спират незаконните трансплантации и пререждането в листата на чакащите

По думите на министър Кацаров в пазара на медицинските услуги има засилване на държавната намеса. Сега сме в ситуация, в която почти всичко се контролира от държавата - лимити, субсидиране на лечебните заведения, плащането на заплати от страна на НЗОК за работещите в лечебните заведения, допълни още министър Кацаров. По думите му, ако се мине на пряко субсидиране и плащане на заплати, няма да има нужда от НЗОК.

Не е правилно здравната система да се разглежда като държавен разход, като администрация или някава форма на социално подпомагане, тя е икономическа дейност, която носи приход на държавния бюджет, посочи още министър Кацаров.
БТА