Изявление на генерала от резерва Румен Миланов
Изявление на генерала от резерва Румен Миланов / снимка: Sofia Photo Agency, архив

ИЗЯВЛЕНИЕ
от О.Р. генерал-лейтенант, доц. д-р инж. Румен Миланов

Благодаря на всички журналисти и медии, които ми предоставиха възможност да взема становище във връзка с оповестеното ми освобождаване като Съветник по сигурността в политическия кабинет на Министър-председателя, Секретар на Съвета по сигурността при Министерския съвет и Директор на Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерския съвет.Като български офицер съм се старал да работя честно и достойно през целия си трудов път и правя това изявление не като отговор на тиражираните по мой адрес неверни обвинения, а в израз на отговорността ми пред българските граждани и държавата.

Категорично отричам твърденията за оказване на какъвто и да било натиск от моя страна върху новото ръководство на Национална разузнавателна служба по повод критичен доклад за ген. Кирчо Киров.

Заявявам, че никога не съм злоупотребявал с доверието на Министър-председателя. Ако съм ползвал името му - това винаги е било с негова санкция. Убеден съм, че достойният начин за действие е Министър-председателят да разпореди необходимата проверка и да отправи публично извинение.

Смея да твърдя, че системата ни за национална сигурност е неефективна и е необходимо нейното развитие и надграждане. Поддържам позицията си, че концентрация на власт в сектор „Сигурност” е вредна и опасна. Тя трябва да бъде компенсирана с по-високо ниво на координация и контрол, както и с диалог между отделните структури. На това разбиране се основават всички съвети и предложения, които съм правил.

Фигурата трети вицепремиер по сигурността не е теза, лансирана от мен. Още по-малко имам подобни амбиции.Не споделям отправените упреци относно дейността ми като Директор на т.нар. БОРКОР.

Центърът е създаден с постановление на Министерския съвет, без обаче да има здрава законова основа за това. В Правилника е заложена идеята за привличане на държавни служители от други ведомства. Този модел е доказал ефективността си в други европейски държави. За неговата реализация у нас обаче няма законова възможност. На практика, БОРКОР не може да заработи пълноценно преди да се направят законодателни промени. Такива и към момента няма приети.

Независимо от това, не съм се оправдавал с юридически пречки за осъществяване на дейността. Напротив, още от встъпването ми в длъжност като негов директор съм предприел всички възможни действия за създаване на организация за работа с ограничения финансов и човешки ресурс, за привличането на юридически екип за изработване и приемане на нужните законодателни промени, както и за най-важния елемент от дейността на Центъра - иновативен специализиран софтуер, който представлява цялостна кибернитична система за прилагане на принципно нова методология за анализ и превенция на корупционните практики.

В процеса на работа сме спазвали стриктно методологията и план за действие, разработени от немските консултанти.За съжаление в обществото се създадоха преждевременни и нереалистични очаквания. Центърът никога не е имал за цел да упражнява разследващи или полицейски функции, нито да дублира силови структури. Резултатите, които следва да се очакват са преди всичко анализ и превенция на корупционната среда.

Използвам възможността да благодаря на всички колеги от сектора сигурност, както и от Министерския съвет, с които работих и поддържам професионален диалог. Благодаря за подкрепата на Посолствата на Федерална република Германия и на Великобритания. Продължавам да мисля, че позицията ми е правилна и не се отказвам от идеите, които застъпвам.

Желая успех на хората, които ще ме заместят!

С достойнство съм си тръгвал от всяка длъжност, която съм заемал, както и сега. Без притеснение мога да погледна открито в очите и Премиера, и всеки колега, с който съм работил. Не знам дали други могат да кажат това за себе си!