Вземанията на лизинговите дружества по финансов и оперативен лизинг в края на септември 2021 г. са общо 4,539 млрд. лв., съобщи Българската народна банка.

Тези вземания нарастват с 5,4 на сто (230,8 млн. лв.) на годишна база и с 1,1 на сто (48 млн. лв.) спрямо края на юни 2021 година.

Алармират за скок на измамите при онлайн пазаруването

Вземанията по договори за финансов лизинг на леки автомобили са 1,782 млрд. лв. в края на септември 2021 година. Те нарастват с 8,7 на сто (143,2 млн. лв.) на годишна база и с 2,8 на сто (48,5 млн. лв.) в сравнение с края на второто тримесечие на 2021 година.

Вземанията по договори за финансов лизинг на товарни и лекотоварни автомобили са 1,315 млрд. лв., като нарастват на годишна база с 1,2 на сто (16 млн. лв.) и с 0,7 на сто (9,6 млн. лв.) в сравнение с края на юни 2021 година.

Планирането – стъпки за успешно осъществяване на дадена цeл и организиране на разходитe

В края на третото тримесечие на 2021 г. вземанията по договори за финансов лизинг на машини, съоръжения и индустриално оборудване са 1,006 млрд. лв., нараствайки с 9,6 на сто на годишна база и с 0,2 на сто (2,4 млн. лв.) в сравнение с края на юни 2021 година.
БТА