Единодушно с 20 гласа "за" членовете на Висшия съдебен съвет /ВСС/ избраха за председател на Върховния касационен съд /ВКС/ съдия Галина Захарова. Тя ще бъде първата жена председател на върховния съд. ВСС ще изпрати предложението за назначаване на Захарова до президента.

След избора си съдия Захарова благодари на членовете на ВСС за доверието, което са гласували на Пленума на ВКС, който издигна номинацията й. "Убедена съм, че това е огромна крачка към съдийското самоуправление", каза тя.

Голяма част от членовете на съвета решиха да изразят устно становища в подкрепа на кандидатурата на съдия Захарова. Позициите си те представиха след като беше проведено изслушване пред Пленума на ВСС, продължило почти шест часа.

Единственият кандидат за ВКС: България непрекъснато получава упреци от ЕС за правосъдието

"Ще подкрепя кандидатурата на съдия Галина Захарова", посочи главният прокурор Иван Гешев в своето становище по избора за председател на ВКС. Той посочи, че има два аргумента за своята позиция. Това са, че съдия Захарова е безупречен професионалист и че е подкрепена единодушно от Пленума на ВКС. "Като прокурор по никакъв начин не бих си позволил да поставя под съмнение съдийското самоуправление", каза главният прокурор Иван Гешев.

В подкрепа на съдия Захарова се изказаха още представляващият ВСС Боян Магдалинчев, председателят на ВАС Георги Чолаков, председателят на ВКС Лозан Панов, който заяви, че "днешният избор е добра възможност да направим стъпка в правилната посока, ако искаме да върнем доверието в институциите на Република България".

Според част от членовете на съвета е показателно за качествата на съдия Захарова това, че тя е номинирана от Пленума на ВКС. Редица от тях споделиха, че са получили мнения от колеги магистрати за Галина Захарова, че е професионалист и "добър човек".

Евгени Иванов, член на ВСС, отбеляза, че е очаквал в процедурата за избор да участват повече от един кандидат, за да има състезание, но подчерта, че "един кандидат не означава слаб избор". Според Цветинка Пашкунова от Съдийската колегия на ВСС, Галина Захарова отговаря на законовите изисквания за заемане на поста председател на ВКС. По думите й тя притежава високи професионални и нравствени качества, задълбочени правни познания, изявена независимост и воля към налагане на законност.

 
БТА