Дирекциите „Инспекция по труда“ в Бургас, Варна и Добрич, на територията на които се намират курортни населени места, разширяват контрола в обектите със сезонен характер, предвид активизирането на летния туристически сезон. Това съобщават от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ГИТ).

Акцент при проверките е законосъобразното наемане на работна ръка, включително на граждани от трети страни и за спазване на трудовите права на работници от Украйна, получили временна закрила у нас. 

Проверка в Созопол: Работници твърдят, че са измамени

Недекларираният труд е често срещан в дейностите хотелиерство и ресторантьорство, поради което Инспекцията по труда осъществява целогодишен контрол в тях, а по време на зимния и летния сезон се организират и инспекционни кампании. За първите 6 месеца на годината в двете икономически дейности са извършени 3620 проверки, при които са установени 18 904 нарушения.

От тях, свързани със здравословните и безопасни условия на труд са 8171, а тези по осъществяване на трудовите правоотношения са 10 657. Случаите на работа без трудов договор в двете дейности са 352 лица. От установените нарушения 2579 са по заплащането на труда, а 1676 са по работното време, уточняват от Инспекцията по труда.

Работа в чужбина – как да разпознаем сигналите за измама

Планирана е специална мярка в плана за проверки, насочена към ограничаване на нерегламентираните практики при наемане на работна сила. С такъв акцент са и проверките в селското стопанство и строителството, които също са рискови сектори по отношение използването на недеклариран труд.

През 2022 г. се организира и кампания за контрол на работодатели, при които са установени повече от веднъж случаи на работа без трудов договор. Традиционно над 2/3 от проверките на Инспекцията по труда са свързани с контрол на трудовите правоотношения - възникването им, заплащането на труда, спазването на разпоредбите за работното време и др.  

За шестте месеца на 2022 г. са установени 1422 лица, работещи без трудови договори във всички икономически дейности.

ГИТ напомня на работещите, че работодателят няма право да ги допуска до работните им места преди да е сключил с тях писмен трудов договор, регистриран в Националната агенция за приходите (НАП). Ако желае да провери уменията им, той има право да включи в договора клауза за срок на изпитване, но не и да ги принуждава да работят без договор. Работещите могат да защитават ефективно само правата си, договорени писмено. В рамките на своите правомощия контролните органи на Инспекцията по труда не биха могли да установят и съответно да задължат работодателя да изплати суми, договорени устно, или за период, в който лицата са работили без договор. 

Контролните органи на Инспекцията по труда работят в тясно сътрудничество с НАП, като се обменя информация за работодатели, при които са установени нарушения, създаващи предпоставки за укриване на данъци и осигуровки чрез използване на недеклариран труд. При необходимост е създаден ред за организиране и на съвместни проверки. Инспекцията по труда е и партньор на НАП в стартиралата в началото на юни 2022 г. кампания „Не затваряй бъдещето си в плик“, целяща да информира работещите и работодателите за ползите и загубите от нерегламентираната заетост.

На сайта на НАП е създадена специална анкета за „Заплата в плик“ https://nra.bg/wps/portal/nra/kontakti/connection.nap/surveys, чрез която всеки може да сподели мотивите да бъде осигуряван върху по-нисък от реалния доход, както и какво би го стимулирало да не се съгласява на това. На сайта всеки може да изчисли какво губи от обезщетения и пенсии, ако се съгласява да бъде осигуряван върху по-нисък от реално получавания доход.