Националният системен интегратор „Информационно обслужване“ приключи успешно преговорите за доставка на технически устройства и осигуряване на мобилна свързаност на видеонаблюдението в реално време и видеозаснемането след края на изборния ден на 2 април, съобщиха от Министерството на електронното управление. 

До изтичане на крайния срок – 10 март 2023 г., оферти бяха подадени от трите мобилни оператора. Комисията определи за изпълнител по обособена позиция 1, 2 и 3 съответно всеки един от операторите. 

Предстои подписване на договори с трите участници в обществената поръчка, а мобилните устройства, стойките за стационарно разполагане на устройствата и Data SIM картите с осигурена мобилна свързаност по всяка обособена позиция трябва да бъдат доставени на „Информационно обслужване“ до 21 март. 

Трите оператора са предложили техническото устройство – "Моторола" Е13, което отговаря на спецификациите в техническата документация.
Таня Тодорова/БТА