Месечната инфлация е 0.9%, а годишната инфлация е 17.6%, съобщи НСИ.

През октомври 2022 г. спрямо предходния месец най-голямо е увеличението на цените в групите: облекло и обувки (+7.0%), развлечения и култура (+2.7%), хранителни продукти и безалкохолни напитки (+2.3%). Намаление на цените е регистрирано в групите: жилища, вода, електроенергия, газ и други горива (-2.1%), транспорт (-1.4%) и съобщения (-0.1%).

През октомври 2022 г. месечната инфлация е 0.9% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за октомври 2022 г. спрямо октомври 2021 г. е 17.6%.1

Инфлацията от началото на годината (октомври 2022 г. спрямо декември 2021 г.) е 15.0%, а средногодишната инфлация за периода ноември 2021 - октомври 2022 г. спрямо периода ноември 2020 - октомври 2021 г. е 13.8%.

НСИ


През октомври 2022 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в следните потребителски групи са се увеличили, както следва:


· облекло и обувки - увеличение със 7.0%;
· развлечения и култура - увеличение с 2.7%;
· хранителни продукти и безалкохолни напитки - увеличение с 2.3%;
· здравеопазване - увеличение с 2.1%;
· образование - увеличение с 1.4%;
· разнообразни стоки и услуги - увеличение с 1.0%;
· ресторанти и хотели - увеличение с 0.8%;
· алкохолни напитки и тютюневи изделия - увеличение с 0.4%;
· жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайното поддържане на дома - увеличение с 0.4%.

През октомври 2022 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в следните потребителски групи са се понижили, както следва:

· жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - намаление с 2.1%;
· транспорт - намаление с 1.4%;
· съобщения - намаление с 0.1%.

През октомври 2022 г. са се увеличили цените на следните хранителни продукти: пипер - с 9.4%, пълномаслено прясно мляко - със 7.6%, картофи - с 6.7%, кашкавал - с 6.5%, сол - с 6.2%, маргарин - с 5.9%, яйца - с 5.5%, нискомаслено прясно мляко - с 4.2%, сирене - с 4.2%, захар - с 4.1%, зрял боб - с 3.6%, кисели млека - с 3.5%, ориз - с 3.5%, трайни колбаси - с 2.4%, зрял чесън - с 2.2%, свинско месо - с 2.1%, кореноплодни зеленчуци (моркови и червено цвекло) - с 2.0%, месо от едър рогат добитък - с 2.0%, леща - с 2.0%, мляно месо (кайма) - с 1.9%, грозде - с 1.9%, цитрусови и южни плодове - с 1.8%, зеле - с 1.6%, ракии - с 1.6%, оцет - с 1.4%, брашно - с 1.2%, газирани напитки - с 1.1%, хляб - с 1.0%, бира - с 1.0%, риба - с 0.9%, малотрайни колбаси - с 0.9%, минерална вода - с 0.6%, вина - с 0.5%, кафе - с 0.5%, плодови сокове - с 0.3%, и други.

През октомври 2022 г. са се намалили цените на следните хранителни продукти: ябълки - с 5.3%, олио - с 2.8%, зрял лук - с 2.3%, листни зеленчуци - с 1.7%, месо от домашни птици - с 1.5%, млечни масла - с 0.2%, и други.

През разглеждания месец в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано увеличение на цените при: обувки - с 8.9%, облекло - с 6.2%, банкови услуги и такси - с 5.9%, погребални услуги - с 2.1%, пелети - с 2.0%, поддръжка и ремонт на ЛТС - с 1.9%, курсове за изучаване на чужд език - с 1.9%, курсове за водачи на ЛТС - с 1.9%, услуги по обществено хранене - с 1.7%, въглища - с 1.6%, градинарство и цветарство - с 1.6%, химическо чистене - с 1.6%, дърва за отопление - с 1.5%, такси за поддръжка в съсобствени жилищни сгради - с 1.4%, кина и театри - с 1.3%, готварски печки - с 1.3%, бръснаро-фризьорски услуги - с 1.2%, климатични инсталации - с 1.1%, продукти за лична хигиена и козметични продукти - с 0.9%, дизелово гориво - с 0.9%, текущ ремонт и поддържане на жилище - с 0.8%, мебели - с 0.4%, и други.

През октомври 2022 г. в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано намаление на цените при: централно газоснабдяване - с 30.8%, пътнически въздушен транспорт

- с 22.9%, метан за ЛТС - с 21.3%, услуги по краткосрочно настаняване - със 7.0%, автомобилен бензин
А95Н - с 3.5%, застраховки, свързани с жилището и автомобилни застраховки - с по 3.1%, автомобилен бензин А100Н - с 2.1%, газ пропан-бутан за ЛТС - с 2.0%, телевизори - с 1.2%, почистващи и дезинфекционни средства за дома - с 1.0%, газообразни горива за битови нужди - с 1.0%, прахове за пране - с 0.8%, други пощенски услуги (куриерски услуги) - с 0.7%, и други.

През октомври 2022 г. цените на лекарствените продукти са се увеличили с 2.6%, а цените на лекарските и стоматологичните услуги са се увеличили съответно с 1.1 и 0.7%.

НСИ

Според ХИПЦ през октомври 2022 г. месечната инфлация е 0.6% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за октомври 2022 г. спрямо октомври 2021 г. е 14.8%.1

Инфлацията от началото на годината (октомври 2022 г. спрямо декември 2021 г.) е 12.7%, а средногодишната инфлация за периода ноември 2021 - октомври 2022 г. спрямо периода ноември 2020 - октомври 2021 г. е 11.7%.

Според ХИПЦ през октомври 2022 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в следните потребителски групи са се увеличили, както следва:

· облекло и обувки - увеличение с 6.6%;
· хранителни продукти и безалкохолни напитки - увеличение с 2.4%;
· здравеопазване - увеличение с 2.0%;
· развлечения и култура - увеличение с 1.5%;
· образование - увеличение с 1.5%;
· разнообразни стоки и услуги - увеличение с 1.4%;
· алкохолни напитки и тютюневи изделия - увеличение с 0.5%;
· жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайното поддържане на дома - увеличение с 0.5%.

НСИ

Според ХИПЦ през октомври 2022 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в следните потребителски групи са се понижили, както следва:

· жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - намаление с 2.9%;
· транспорт - намаление с 1.4%;
· ресторанти и хотели - намаление с 0.9%;
· съобщения - намаление с 0.1%.

Според индекса на цените за малката кошница през октомври 2022 г. се регистрира увеличение с 1.9% на месечна база и с 19.7% от началото на годината (октомври 2022 г. спрямо декември 2021 г.).1

През октомври 2022 г. цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се променили спрямо предходния месец, както следва:

· нехранителни стоки - увеличение с 3.0%;
· хранителни продукти - увеличение с 2.0%;
· услуги - увеличение с 0.1%.
НСИ