Стефан Янев
Стефан Янев / Георги Димитров
Георги Събев е назначен за заместник-министър на земеделието, храните и горите със заповед на премиера Стефан Янев.

В периода септември 2012 г. – май 2021 г. Събев заема длъжността парламентарен съветник на трима последователни членове на Европейския парламент от България. Във фокуса на неговата работа е проследяването на дейността на Комисията по земеделие и развитие на селските райони (2014-2021), на Комисията по рибно стопанство (2019-2021), на Специалната комисия относно процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди (2018-2019) и други.

Янев създаде Съвет по икономическите въпроси

Преди 2012 г. Събев е работил в Германия в сферата на телекомуникациите, бил е и сътрудник на българското търговско аташе за Северна Европа в Българското посолство във Финландия. Притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ по икономика, икономика на хранителната индустрия от Университета по хранителни технологии в Пловдив.

Бакалавърска степен по бизнес администрация получава в Тамперския университет по приложни науки във Финландия.