компютър лаптоп
компютър лаптоп / ThinkStock/Getty Images
Агенцията по вписванията удължи срока за подаване на декларация за липса на дейност и на годишен финансов отчет. Това става след влизането в сила на Закона извънредното положение, припомниха от институцията.

Така търговците могат да обявят липса на дейност за 2019 година до 30 юни, а не както досега - до 30 март.

Агенцията по заетостта призовава търсещите работа да се регистрират онлайн


През 2019 година са подадени около 140 000 декларации за липса на дейност. Според броя на вече входираните декларации за 2020 година, се очаква 58 процента от търговците без дейност да подадат документа до края на срока - 30 юни.

Със закона е удължен и срокът за подаване на годишни финансови отчети. Тези документи могат да бъдат подадени в Агенция по вписванията до 30 септември.