Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) обяви решение, с което установява, че България е нарушила Европейската конвенция за правата на човека по повод предварителното задържане на Миню Стайков.

Съдът отказва да присъди обезщетение за тези нарушения.
Уточнява се, че в случая не са спазени два текста от конвенцията - за забрана на изтезанията ("Никой не може да бъде подложен на изтезания или нечовешко или унизително отношение или наказание" и за правото на свобода и сигурност ("Никой не може да бъде лишен от свобода, освен (...) по реда, предвиден от закона"; "Всеки арестуван или лишен от свобода (...) трябва своевременно да бъде изправен пред съдия (...) и има право на гледане на неговото дело в разумен срок или на освобождаване преди гледането на неговото дело в съда; "Всеки арестуван или лишен от свобода има право да обжалва законосъобразността на своето задържане в съда, който е задължен в кратък срок да се произнесе"; "Всеки задържан или лишен от свобода в нарушение на изискванията (...) има право на обезщетение").

В решението се отбелязва, че Стайков е бил задържан под стража от есента на 2018 г. до февруари тази година, когато е освободен под домашен арест. Отхвърленият иск за обезщетение бе на стойност около половин милион евро.
БТА