ЕК с директива за трансгранично здравно обслужване
ЕК с директива за трансгранично здравно обслужване / netinfo
Директива срещу дискриминацията и директива за правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване са сред инициативите в новата социална програма на Европейската комисия, които ще гарантират равен достъп и солидарност по време на френското председателство на Европейския съюз.

Новата директива Антидискриминация е мярка срещу разпространеното сред над 60 процента от европейците мнение, че етническият произход е основа за неравнопоставеност между хората, обясни Димо Илиев от главна дирекция „Заетост и социални въпроси” към Европейската комисия. Тя дава и ново човешко право: „да могат да обжалват случаи, когато става въпрос за множествена дискриминация, човек с увреждания на дадена възраст или човек от ромски произход, който е с увреждания”.

Основна цел на директивата за трансгранично здравно обслужване е да информира гражданите на всяка членка за правото им да се лекуват в друга държава, което е особено полезно за хората, нуждаещи се от скъпо и специализирано лечение, обясни Ростислава Димитрова от главна дирекция „Здравеопазване” към Европейската комисия.

„Ако дадено лечение се покрива от националната здравна система, пациентът има право да получи това лечение в друга страна членка на Европейския съюз без да се изисква предварително одобрение от компетентната институция в неговата страна. След това разходите му ще бъдат възстановени до нивото, до което здравната система в неговата страна заплаща подобно лечение”, каза Димитрова.