ЕК иска яснота за определянето на такса смет в България
ЕК иска яснота за определянето на такса смет в България / netinfo

В писмо до българските институции и Столичната община от този месец, Главна дирекция "Регионална политика" на Европейската комисия настоява да бъде взето предварително решение за модела на финансиране и опериране на системата за управление на отпадъците на София. От този избор зависи как ще бъде изпълнен проектът и какъв ще бъде финансовият му модел. Това става ясно от публикувана на сайта на вицепремиера Меглена Плугчиева пълна информация по предприетите и предстоящи стъпки за разрешаването на проблема с отпадъците на София.

От Европейската комисия се интересуват дали се предвижда отдаването на съоръженията на концесия или друга форма на публично-частно партньорство.

В писмото на ЕК се коментира, че финансирането на проекта чрез такова партньорство ще бъде с по-лека финансова поносимост за гражданите на столицата, тъй като средните им доходи са по-високи от тези в други райони на страната, както и че това е една от възможностите за осигуряване на средства за изграждането на предвиденото в проекта депо за остатъчни отпадъци.

По отношение на определянето на такса "смет" в промили върху данъчната оценка на имотите, както и задължението на Комисията да гарантира спазването на европейското право, ЕК настоява да бъде изяснено до каква степен подобна система съответства на принципа "замърсителят плаща".