/ БГНЕС
В първото за седмицата пленарно заседание днес парламентът ще разгледа годишните доклади за дейността на органите на съдебната власт за 2018 г.
 
Във фокуса на вниманието на депутатите първо ще попадне годишният доклад за дейността на Висшия съдебен съвет, който отчита постигнатото през първата година от мандата на настоящия му състав. Докладът отразява разделно дейността на Съдийската и Прокурорската колегии към ВСС, както и на постоянно действащите комисии към тях.
 
След него депутатите ще преминат към доклада на Инспектората към ВСС за миналата година, в който е отбелязано, че за първи път от началото на дейността си през 2018 г. ИВСС е извършил комплексни планови проверки на Върховния касационен съд, Върховния административен съд, Националната следствена служба, както и специализираните съдилища и прокуратури.
 
През 2018 г. броят на всички дела за разглеждане в съдебната система, без тези във ВКС, е бил 661 276, отчита доклада на съдилищата. През миналата година 462 810 дела са приключили със съдебен акт по същество, а прекратените производства са 81 594, като в края на отчетната година има 116 872 неприключили дела. За районните съдии извън областните центрове, средната натовареност е около 43 дела месечно, а за окръжните – около 13. Същевременно натовареността на Софийския градски съд е 25,39 дела месечно, а на Специализирания наказателен съд – 35,99 дела, разглеждани от един съдия на месец.
 
Докладът на прокуратурата за 2018 г. пък е отчета намаление на престъпленията с 9.8% спрямо предходната година и със 7.3% спрямо 2016 г. Общият брой регистрирани престъпления в страната през 2018 г. са 96 187, като през 2017 г. те са 106 659, а през 2016 г. - 103 773. Разкритите престъпления през отчетния период са 44 294, през 2017 г. - 46 650, а през 2016 г. - 49 460.
БГНЕС