/ iStock/Getty Images
Към настоящата дата договорът за производство и доставка на тръби за целите на проекта IGB - междусистемна газова връзка Гърция-България вече е успешно изпълнен.

160 км от целия маршрут са разчистени и има над 130 км разнесени тръби в подготовка на последващите дейности. Изпълнението на заварките продължава и в следващите няколко дни се очаква да бъдат достигнати 100 км заварени участъци. Гръцката компания Avax, която отговаря за проектирането, доставките и строителството на интерконектора, предвижда той да бъде завършен в края на 2021 г.

Петкова: Южният газов коридор укрепва енергийната сигурност на България, региона и ЕС

Изпълнението на проекта по изграждане на интерконектора между Гърция и България беше обсъдено по време на ежегодната министерска среща на Консултативния съвет за Южния газов коридор, съобщиха от смесеното инвестиционно дружество, отговорно за проекта IGB.

Енергийни министри от над 10 държави и представители на ЕС, Световната банка, Европейската банка за развитие и Азиатската банка за развитие са дискутирали напредъка по реализацията на Южния газов коридор, завършването на Трансадриатическия газопровод (ТАР) и състоянието на други ключови енергийни проекти като IGB и Южнокавказкия газопровод (SCPX). Тази година срещата, която традиционно се провежда в Баку, се проведе онлайн.

Процесът по изграждане на проекта IGB е в активна фаза и в момента работата продължава въпреки предизвикателствата в световен мащаб, свързани с разпространението на пандемията от COVID-19, допълват от компанията.

Обща цел за всички заинтересовани страни е оптимизирането на процеса и завършването на газопровода, тъй като IGB е ключов приоритет не само на националните правителства на Гърция и България, но и на целия регион.

Интерконекторът е част от Вертикалния газов коридор (Гърция - България - Румъния - Унгария), осигуряващ достъп до природен газ от Южния газов коридор и LNG до Югоизточна и Централна Европа, както и Украйна.
БТА