/ iStock/Getty Images
Общо 26 000 души са заявили помощ за първокласници, а 17 000 - за осмокласници. Срокът за подаване на заявления е 15 октомври. Това съобщиха от Министерството на труда и социалната политика.

Родителите ще получат 300 лв., които ще бъдат изплатени на два пъти. Нужно е да представят бележка, че детето е записано в училище. Ако децата имат 5 неизвинени отсъствия, родителите трябва да върнат получените суми. Миналата година това се е наложило при 660 родители на първокласници и 1500 - на осмокласници.

Над 260 000 души са поискали помощ за отопление до момента. За повече от 160 000 вече има издадени заповеди. Те могат да ги представят в горските стопанства и да поискат необходимите им количества дърва. Помощта е в размер на 623,55 лв. Подаването на заявления ще продължи до 31 октомври.

Около 40 000 украински граждани са получили еднократна помощ от 375 лв. Близо 1500 от тях са се възползвали от програмата „Солидарност“, която позволява при регистрацията им в Бюрата по труда да им бъде осигурена работа.