/ iStock/Getty Images
В последния работен депутатите ще обсъдят на първо четене промените в Закона за МВР, свързани с извънредния труд на служителите с ненормиран работен ден.

Съгласно действащите правила, положеният труд в работни дни над установеното работно време не представлява извънреден труд, поради което не се компенсира с възнаграждение. Ето защо управляващите от ГЕРБ предлагат някои промени.

Тристранката подкрепи промените в Закона за МВР за извънредния труд

Със законопроекта се предвижда да се определи друг подход, при който всеки труд, положен извън установеното редовно работно време до 70 часа на тримесечен период и 280 часа годишно, да се отчита като извънреден труд, за който да се изплаща компенсация.

Предвиденото изменение регламентира също, че за държавните служители, извън тези с намалено работно време и работещите на смени, може да се установи дневно отчитане на положения труд. С него ще отпадне компенсирането с допълнителен платен годишен отпуск до 12 дни за положеният труд над установеното работно време в работни дни.

Приемането на тези промени ще доведе и до повишаване на качеството и мотивацията на полагания от служителите на МВР труд, пишат в мотивите си вносителите на законопроекта.
БГНЕС