/ БГНЕС
Напълно единодушно парламентът прие промените в Закона за радиото и телевизията, внесени от Министерския съвет. С тях се прилага европейска директива за аудиовизуалните медийни услуги.

В поправките е записано, че Съветът за електронни медии ще регулира и платформите за споделяне на видеоклипове.

Засилват се мерките за защита на децата срещу вредното съдържание в онлайн пространството, при видео по заявка и от неподходящи аудиовизуални търговски съобщения, се посочва в мотивите на вносителя.

Създават се възможности за насърчаване на производството и разпространението на европейски произведения в услугите за видео по заявка, които трябва да имат поне 30 процента дял от европейското съдържание в каталога си и да гарантират видимостта на това съдържание.

С цел по-голяма прозрачност относно действителните собственици на медиите СЕМ ще включи в съществуващите регистри и връзка към информацията за структурата на собствеността и за действителните собственици на съответните доставчици, достъпна в Търговския регистър.

Заложени са и разпоредби за насърчаване на медийната грамотност на гражданите от всички възрасти и по отношение на всички видове медии. Разпоредбите относно защитата на личния живот и защитата на тайната на източниците са прецизирани с оглед развитието на стандартите в международното право.

„След тези изменения законът вече няма да е само Закон за радиото и телевизията, той ще е и закон за платформите за споделяне на видеоклипове. Отделя се място на това, което нямаше регулация“, заключи Милко Недялков от БСП по време на дебата.