/ БГНЕС
Даниела Везиева е назначена за член на Съвета на директорите на "Холдинг БДЖ" ЕАД. Тя ще заеме длъжността след вписването й в Търговския регистър, съобщиха от транспортното министерство. 

"Целият фокус на икономическия модел ще бъде обърнат към клиента. Железниците са зеленото бъдеще на европейска България", коментира приоритетите си Везиева.

Даниела Везиева е доктор по икономика. Притежава дългогодишен опит в сферата на публичните финанси и администрацията. Заемала е мениджърски и ръководни длъжности.

Участва в разработването на нови модели на управление. Владее английски и руски език. 
БТА