/ БГНЕС
Централната избирателна комисия взе решение за осъществяване на контрол при отпечатването на хартиените бюлетини за гласуване на 2 октомври, съобщи ЦИК.

Хартиените бюлетини са бели, изработени от плътна непрозрачна хартия, която не позволява да се разкрива тайната на гласуването, с грамаж на хартията 120 гр/кв.м. Те се отпечатват от Печатницата на Българската народна банка. При необходимост печатницата на БНБ може да ползва други специализирани печатници. Бюлетините се отпечатват при спазване на техническите характеристики, одобрени с решение на Централната избирателна комисия.

14 партии и 1 коалиция са се регистрирали до момента в ЦИК

Незабавно след приключване на проверката на кандидатските листи за изборите за народни представители ЦИК възлага въвеждането на данните относно съдържанието на бюлетините в електронната система. Процесът на отпечатване на хартиените бюлетини започва след получаване на потвърждение за одобряване на предпечатния образец от РИК по електронен път и уведомление от ЦИК.

Печатницата на БНБ (всяка печатница изпълнител) е длъжна да приведе помещенията си за изработка и съхранение на хартиените бюлетини в съответствие с изискванията на Министерството на финансите и Министерството на вътрешните работи с цел осигуряване на контрола при отпечатването и за опазването на хартиените бюлетини от пожар, посегателства и унищожение.

Предаването на отпечатаните хартиени бюлетини се извършва под контрола на Министерството на финансите в присъствието на упълномощени представители на печатницата изпълнител, на съответната областна администрация и на двама упълномощени членове на РИК, предложени от различни партии и коалиции. Отпечатаните бюлетини за гласуване извън страната се получават от оправомощени служители на Министерството на външните работи в присъствието на представители на Министерството на финансите. На предаването на бюлетините за гласуване в секциите извън страната може да присъстват и членове на ЦИК.

„Системата ни убива” ще участва във вота като гражданска квота към партия

Бюлетините за съответния изборен район се съхраняват в определени от областния управител за целта помещения. Районните избирателни комисии контролират транспортирането, съхранението и разпределението на бюлетините по секции. Дейностите по охрана на бюлетините при тяхното транспортиране, както и охраната на помещенията, определени за съхранение на бюлетините, се осъществява от органите на Министерството на вътрешните работи.