/ iStock/Getty Images
За летен сезон 2020 г., считано от 1 юни 2020 г., концесионерът и наемателят по действащ договор за концесия за морски плаж предоставя на посетителите на плажа плажните принадлежности на цени, намалени с не по-малко от 50 на сто от цените за сезон 2019 г. или от максималните по съответния договор. Това решиха депутатите с окончателно приетите разпоредби от Закона за здравето, които се правят във връзка с изтичането на извънредното положение на 13 май.

Предвижда се в срок до 25 май 2020 г. концесионерът, съответно наемателят да уведоми министъра на туризма за цените на плажните принадлежности за летен сезон 2020 г. От своя страна министърът на туризма в срок до 30 май 2020 г. следва да уведоми концесионера за намалението на размера на дължимото концесионно възнаграждение или на наемната цена за 2020 г., което да съответства на намалението на цените на плажните принадлежности.

Концесионери на плажове са против безплатните чадъри и шезлонги (ВИДЕО)

Срокът за заплащане на концесионното възнаграждение, предвиден в текстовете е 30 ноември 2020 г. Според приетите разпоредби Министерският съвет с решение намалява размера на дължимото концесионно възнаграждение за 2020 г., а министърът на туризма със заповед намалява размера на дължимата наемна цена за 2020 г. Когато възнаграждението или цената е вече заплатена изцяло или частично, съответната намалена част се приспада от концесионното възнаграждение, съответно от наемната цена за 2021 г. За целта се сключва допълнително споразумение към концесионния договор или към договора за наем.

Парламентът реши да се даде възможност на концесионера да може да предложи отсрочване, намаляване или пренасочване на част или на всички инвестиции, които трябва да направи за 2020 и 2021 г.

Намаляването на дължимото концесионно възнаграждение или на наемната цена, което да съответства на намалението на плажните принадлежности, както и удължаването на срока на концесията или наема, се определят с методика, приета до 23 май 2020 г. от Министерския съвет по предложение на министъра на туризма, решиха депутатите.

Хотелите отварят утре, Ангелкова с апел да идем на нашето море за 24 май (ВИДЕО)

Предвидените глоби за лице лице, което не изпълни задължението за предоставяне на плажните принадлежности на по-ниски цени се налага имуществена санкция в размер на 50 000 лв., а при повторно извършване - наказанието е имуществена санкция в размер на 100 000 лв.

Депутатите решиха още концесионерът или наемателят да може да обособява зони за контрол на потока от посетители, след одобрение на схемите от ресорния министър. През 2020 г. на територията на охраняемите морски плажове на разкритите спасителни постове личният състав на всеки пост да може да се намали до един спасител, предвиждат приетите текстове.

Срокът на действие на удостоверенията за категоризиране на места за настаняване клас А и клас Б, чиято категоризация изтича през 2020 г. се удължава до 31 декември 2020 г. До тогава се удължава и срокът на действие на удостоверенията за сертифициране на балнеолечебни, СПА, уелнес и таласотерапевтични центрове.
БТА