Българският дял в сексбизнеса е близо 1 млрд. евро
Българският дял в сексбизнеса е близо 1 млрд. евро / netinfo
Българският дял в бизнеса с проституция възлиза на близо един милиард евро, тези данни на Центъра за изследване на демокрацията цитира бившият секретар на МВР Цвятко Цветков на дискусия по темата. Годишните обороти от сексбизнеса в страната ни са между 110 и 170 милиона лева. Цветков съобщи още, че през миналата година у нас е имало 300 сексклуба, 100 от тях в София. Месечните приходи от една българска проститутка в чужбина били между 12 000 и 18 000 евро. Според Цвятко Цветков България трябва да инициира създаването на единна европейска законова рамка, която да регламентира проституцията.

„След като този престъпен отрасъл е трети по доходоносност след наркотиците и трафика на коли, поне по данни отпреди 2 години, би трябвало да се реши да има единен подход в рамките на Европейския съюз за държавите членки, а оттам това да се разпространи като модел и в по-глобален мащаб”, коментира Цветков.

„Затова си мисля, че може да станем инициатори на такъв подход, след като ни тежи толкова години, като предложим резолюция на ЕК, решение или директиви за законодателно уреждане, за да се хармонизира цялостното законодателство в ЕС и да се сложи приемлива регулаторна рамка в различните страни, независимо от различните условия в тях и икономически, и социални, и политически”, допълни бившият секретар на МВР.