България е пета в ЕС по хармонизиране на законите си с европейските
България е пета в ЕС по хармонизиране на законите си с европейските / Sofia Photo Agency

Страната ни е на пето място от 27-те държави членки по процент на въведени в националното законодателство директиви на Европейския съюз. Това съобщи министърът по европейските въпроси Гергана Грънчарова в резиденция Евксиноград, където се провежда изнесено заседание на Съвета по европейските въпроси (СЕВ). От всички процедури за нарушение на европейското законодателство, които в началото на 2007 година бяха 103, в момента се проучват само 31 случая. По 14 от тях задължението вече е изпълнено и се очаква Колежът на комисарите към Европейската комисия да вземе решение за приключването им.

Все още се работи по 17 казуса. Пет от тях са свързани с данъчното законодателство, четири са в областта на околната среда, два от енергетиката. Останалите случаи на нарушения в законодателството са за био-метричните данни в паспортите, за единния номер за спешни повиквания 112, за ограниченията при откриването на аптеки в България. Работи се и по казуса за достъп до професията нотариус в България. По подобие на държави като Франция и Германия, България ще влезе в съдебен спор с Европейската комисия по въпроса дали да допуснем чужди граждани да упражняват тази професия у нас. Патентните права и железопътният транспорт са другите случаи на въведени процедури по констатирани нарушения в законодателството. Това не са наказателни мерки, а процедури, които имат за цел да мотивират държавите членки да изпълнят своите задължения.

В случай, че не се съобразим обаче със становището на Европейската комисия, то тя може да заведе дело пред съда на Европейската общност. Ако и в този случай държавата ни не предприеме необходимите мерки за изпълнение на задълженията, съдът може да наложи финансова санкция на неизправната държава.

Съветът по европейските въпроси обсъжда в Евксиноград и въвеждането на Национална стратегия за интегрирана морска политика.