/ ThinkStock/Getty Images
Министерският съвет прие решение за одобряване на текста на комюнике за установяването на дипломатически отношения между Република България и Сейнт Лусия.

Утвърдено е споразумение с Азербайджан за сътрудничество в областта на граничните въпроси

Сейнт Лусия е член на Общността на карибските държави (CARICOM). През втората половина на 2019 г. островната страна бе ротационен председател на Конференцията на държавните глави на КАРИКОМ, който е най-висшият орган на Общността с правомощия при определянето на политиката й, сключването на международни договори и влизането в отношения с международни организации и държави.

На този етап не се предвижда предприемането на стъпки за акредитиране на посланик.