/ БГНЕС
„Информацията за продадени вчера 60 000 мегаватчаса природен газ на определени фирми не отговаря на истината“, съобщиха от "Булгаргаз".

Предвид спецификата на борсовата търговия на природен газ, след извършена проверка, бе установено, че от общия микс на количествата природен газ, „Булгаргаз“ ЕАД е реализирало излишните количества, които обичайно се дължат на по-ниското потребление през почивните дни, на държавната борса „Газов Хъб Балкан“ ЕАД.

„Изнесената информация за продадените от „Булгаргаз“ ЕАД количества природен газ категорично не отговаря на действително продадените, които за посочения период са 37 000 MWh.

Тези количества са продадени с цел подобряване на финансовото състояние на дружеството, предвид завареното положение от новия СД на „Булгаргаз“ ЕАД, подчертават от дружеството.

При направения анализ се установи, че реализираната цена от извършените борсови сделки е по-висока от тази, която „Булгаргаз“ ЕАД би получило в случай на положителен дисбаланс към „Булгартрансгаз“ ЕАД, поради неосвобождаване на излишните количества.

Предвид финансовото състояние, наследено от бившето ръководство на дружеството, изразяващо се в недостиг на средства, възстановяването на нарушения паричен поток е от огромно значение за дейността на дружеството, свързана със сигурността и непрекъснатостта на доставките за страната. Ръководството на дружеството предприема всички необходими действия, в рамките на закона и в условията на пълна прозрачност, да осигури финансов ресурс, който да гарантира дейността на дружеството, като обществен доставчик и участник на пазара на природен газ“, се каза още в съобщението. 
БГНЕС