/ iStock/Getty Images
България е държава с функционираща пазарна икономика, която изисква способност на икономическите субекти за справяне с конкурентния натиск и пазарните сили, както на българския, така и на европейския и международните пазари. Последствията от въвеждане на фиксирани цени или определянето им по административен път, в противовес на икономическите лостове на ценообразуването, ще е пагубно за българската икономика. Това е записано в обръщение на Българската стопанска камара до председателя на парламента и председателите на Парламентарните групи в НС, в което се отправя призив за отмяна на текстовете, приети с параграф 12 а от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, свързани с фиксираните цени.

Независимо от настоящата кризисна ситуация, апелираме към възприемане и прилагане на пазарни подходи за преодоляване на изкривявания и злоупотреби с цените на дефицитни стоки, се посочва в писмото. Според камарата тези мерки не би следвало да доведат до допълнително намаляване на конкурентоспособността на българската икономика, която и без това ще бъде подложена на сериозно изпитание в следващите месеци, а вероятно и години.

Писмото е във връзка с упражненото от президента право за връщане за ново обсъждане на съответните разпоредби от Закона.