Премиерът Бойко Борисов отчете икономически напредък у нас в края на изтичащата 2019 г.  Той даде за доказателство и ръста на чуждите инвестиции в цифри.

"В края на годината най-добре се виждат добрите резултати за българската икономика. За януари – октомври 2019 г. преките чуждестранни инвестиции в страната са с 553.8 млн. евро повече от тези за същия период на миналата година. През първите десет месеца те нарастват с 953.3 млн. евро при увеличение с 399.5 млн. евро за януари – октомври 2018 г.", написа във Фейсбук Борисов.