Борисов иска проверка на задграничните дружества
Борисов иска проверка на задграничните дружества / снимки: Sofia Photo Agency, Надя Коцева

Премиерът Бойко Борисов ще се срещне в близко време с главния прокурор Борис Велчев, за да изяснят какво е направено досега за изясняване съдбата на българските задгранични търговски дружества, създадени по време на комунистическия режим. Борисов каза това в пленарната зала време на първия за това Народно събрания парламентарен контрол.

Обвитите дълго време в тайнственост държавни търговски дружества в чужбина бяха обект на разискване и в предишните три парламента, но без някакви видими резултати. Проверка показва, че през 1994 е имало 311 такива дружества, а механизмът за учредяването им не е включвал механизъм за ефективен контрол. През годините част от предприятията, създавали тези дружества, са били приватизирани, други са станали смесени - между държавата и частни фирми. Сега те трябва да спазват определени правила, каза в пленарната зала Бойко Борисов:

„Към настоящия момент, съгласно действащото законодателство, по отношение на дружествата с над 50 процента държавно участие в капитал, включително и тези, които притежават акции или дялове от капитала на задграничните дружества, се прилага изискване ежегодно да представят финансовите си отчети и годишни отчети за дейността. За дружествата 100 процента държавна собственост се извършва пълен финансов и икономически анализ за цялостната дейност".

Борисов ще се срещне в скоро време с главния прокурор Борис Велчев, за да се изясни какви действия са предприели досега българските власти за изясняване дейността на дружествата.

Борисов иска проверка на задграничните дружества
netinfo