/ Георги Димитров
Служители на библиотеките излязоха на протест в София пред Столичната библиотека за около час. А причината неизпълнено от държавата споразумение за минимални начални основни заплати в бранша.

Георги Димитров

Георги Димитров

На 18 декември 2020 г. е било подписано Допълнително споразумение към Браншовия колективен трудов договор за библиотеките.

В него са били поставени условия за въвеждане на минимални начални основни месечни възнаграждения в бранша.

Споразумението, обаче, не е изпълнено, твърдят представители на библиотеките. И настояват пред правителството да бъдат направени промени.

"Днес библиотеките в България са принудени да работят в условията на приети, но неизпълнени стандарти за библиотечното обслужване, при това при крайно недостатъчно финансиране от страна на министерството на културата. Тези обстоятелства ни изправят пред невъзможността да изпълняваме важните си обществени функции", посочиха хората.

Георги Димитров


"За увеличение на субсидиите за всички браншове в културата с 25 процента настояват специалистите в библиотеките и читалищата". Това се казва в протестна декларация на Независимата синдикална федерация „Култура“ (НСФ „Култура“) към Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ).

Без увеличението библиотеките могат да бъдат принудени да затворят врати заради увеличените режийни разходи, предупреждават авторите на документа. По думите им не е финансово обезпечено подписано допълнително споразумение към браншовия колективен трудов договор за националната и регионалните библиотеки, който урежда въпроса за минималните основни заплати за отделните длъжности. 

Такъв действащ колективен договор за читалищата няма. „Стандартът за субсидирана бройка е крайно недостатъчен“, пишат от НСФ „Култура“. Управителният съвет (УС) на федерацията призова членовете си към символичен протест и предупреди, че в бъдеще той може да се превърне в ефективен такъв на цялата културна гилдия.

Георги Димитров

Георги Димитров


„Помнейки обещанието на новото ръководство на Министерството на културата, че си поставя за цел „достъп на всички български граждани до култура“, УС призовава Народното събрание да осигури договореното 25 на сто увеличение за всички браншове в културата“, се казва още в документа.

Преди ден намерението си да излязат на протест обявиха и синдикалните организации на регионалните библиотеки към национална федерация „Култура“ при КТ „Подкрепа“.