/ iStock/Getty Images
Българската банка за развитие (ББР) ще осигури директно финансиране на засегнатите от пандемията микро-, малки и средни фирми от хотелиерския и ресторантьорския бранш, съобщиха от банката.

Много от тези фирми изпитват сериозни финансови затруднения и опасност от фалит по време на ковид кризата и не срещат облекчения в условията за банково кредитиране поради висок секторен риск.

За да им осигури по-голям достъп до ликвидност в трудната обстановка, ББР създава нова програма "Подкрепа за туризма", която ще помогне на хотелиери и ресторантьори, включително стартиращи, да посрещнат своите нужди, да се справят с просрочени задължения и да облекчат текущите си плащания към финансови институции.
Обемът на програмата е 60 млн. лв., като банката ще предложи два продукта - "Ликвидна помощ за ресторантьори" и "Ликвидна помощ за хотелиери". Предимството на новите условия е, че осигуряват достъп до финансиране и на фирми в просрочие до 90 дни съгласно Централния кредитен регистър (ЦКР) (до 5 на сто от общия портфейл) и до 60 дни (до 45 на сто от общия портфейл), като бъдат рефинансирани техните задължения. Рефинансираните кредити могат да бъдат разсрочени до две години, като се облекчи тежестта на погасителните им вноски.

В рамките на програма "Подкрепа за туризма" ББР ще предоставя кредитни линии, кредит овърдрафт и стандартен кредит за оборотни средства на хотелиери и ресторантьори, които не са преустановили дейност през 2020 и 2021 г. Максималният размер на финансиране се определя спрямо големината на компанията и вида продукт - 500 000 лв. за дружества с персонал до 49 души (или 20 на сто от нетни приходи от продажби за 2019 г.) и 750 000 лв. за дружества с персонал от 50 до 249 души (15 на сто от нетни приходи от продажби за 2019 г.). Максималният размер на кредит овърдрафт е 250 000 лв.

Новата програма за финансиране предлага и удължен срок за стандартен кредит за оборотни средства - 48 месеца. Поставено е и минимално изискване за обезпеченост на главницата. Гратисният период е 18 месеца за хотелиерите и 12 месеца за ресторантьорите.

Подкрепата на затруднените микро-, малки и средни фирми от сферата на туризма е част от актуализираната стратегия на Групата на ББР за периода 2021-2023 г.
Министерство на туризма и Българска банка за развитие подписаха меморандум за сътрудничество, чрез който ще бъде осигурено директно финансиране на засегнатите от пандемията фирми от хотелиерския и ресторантьорския бранш. Подписите си положиха министърът на туризма Христо Проданов и изпълнителните директори на ББР Владимир Георгиев и Живко Тодоров. На събитието присъства и министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер. ББР ще продължи да работи за бъдещето ръка в ръка с българския бизнес, каза по време на церемонията Даниел Лорер, цитиран от пресцентъра на икономическото министерство.

"Пред вас е новото лице на ББР. Всички помните историите от лятото и състоянието, в което намерихме банката. Започваме новата година с ясен пример каква ще бъде ББР. В нейната стратегия е ясно заложена подкрепа за малкия и средния бизнес у нас, за стартиращи компании, за компании в затруднено положение", заяви министърът на иновациите и растежа. По думите му се предвижда да продължи подпомагането с нови програми през ББР към най-засегнатите сектори в помощ на българските компании от различни сектори, следващата от които ще е земеделието.

Министър Христо Проданов, цитиран от пресцентъра на МТ, отбеляза, че туризмът е най-тежко засяганият сектор от пандемията с COVID-19. Търговските банки се отнасят с недоверие към представителите на туристическия бизнес. Поради тази причина по време на коалиционните преговори с коалиционните партньори решихме да създадем с ББР специален продукт за туристическия бизнес, добави той. По думите му продуктът ще даде възможност за подобряване на ликвидността на фирмите, така че те да са по-конкурентоспособни и да работят по-спокойно.

Изпълнителният директор на ББР Владимир Георгиев уточни, че основният проблем в туризма е липсата на оборотни средства и точно там банката ще се опита да помогне. "Тук е ролята на ББР да се намеси и да подпомогне сектора, който излиза извън рамките на нормалното кредитиране в другите банки", заключи той, цитиран в съобщението.
БТА