/ ThinkStock/Getty Images
Д-р Галя Викьова е назначена на длъжността заместник изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Тя поема ресора „Контрол на храните“.

Тя е експерт с дългогодишен опит, като заема различни длъжности в системата на БАБХ през годините.

Била е старши експерт в регионални звена на Агенцията, а преди да бъде назначена за заместник изпълнителен директор е началник отдел - „Контрол на храните и граничен контрол” в ОДБХ София град.

Д-р Викьова е дипломиран ветеринарен лекар от Тракийски университет, защитила е също така магистърска степен в направление „Стопанско управление“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.