97% от директивите на ЕС въведени в нашето законодателство
97% от директивите на ЕС въведени в нашето законодателство / Sofia Photo Agency

България е информирала Европейската комисия за въвеждането на 97,33 на сто от директивите на общността във вътрешното ни законодателство. Това стана ясно след заседание на Съвета за координация и мониторинг, ръководено от министъра по европейските въпроси Гергана Грънчарова.

Министър Грънчарова е уведомила парламентарната комисия по европейска интеграция за законовите текстове, които трябва да бъдат приети във връзка с европейското ни членство.

Направен е и преглед на ангажиментите на отделни министерства и агенции за финализиране на процеса за хармонизация на българското законодателство с европейското.

Съветът за координация и мониторинг е разисквал информация от министерствата на вътрешните работи и на правосъдието за изпълнението на механизма за сътрудничество и оценка на напредъка на България в областта на съдебната реформа и противодействието на корупцията и организираната престъпност.

Министърът по европейските въпроси ще осъществява пълноценен контрол върху действията на администрацията по изпълнението на показателите, с цел отпадането на проблемните въпроси.

Министерството на околната среда и водите е пред финализиране на доклада за емисиите на парниковите газове през 2005 година, документът ще бъде изпратен в Европейската комисия до средата на април, стана ясно след заседанието.

Съветът за координация и мониторинг е одобрил позиция за присъединяването на България към Европейското икономическо пространство. Това ще осигури допълнителни финансови ресурси от около 40 милиона евро за икономическо и социално сближаване и за разширяване на вътрешния пазар към Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, трите страни, които заедно със страните-членки на ЕС формират Европейското икономическо пространство.