/ iStock/Getty Images
През първото тримесечие на годината, по време на продължаващата епидемична обстановка в страната 457 хиляди български граждани са пътували с цел туризъм.

Преобладаващата част от тях - 93.8%, са пътували само в страната, 5.2% - само в чужбина, а 1.0% са пътували както в страната, така и в чужбина. Общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години е с 6.9% по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2020 година. Намаление е регистрирано в броя на пътувалите само в чужбина - с 65.7% и в броя на пътувалите в страната и в чужбина - с 62.3%. Броят на пътувалите само в страната се увеличава с 4.8% спрямо първото тримесечие на 2020 година. Това съобщиха от Националния статистически институт (НСИ).

През първото тримесечие на 2021 г. най-много са пътували българите на възраст 25 - 44 години - 195.2 хил., или 42.7% от всички пътували лица. Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-висок е при лицата на възраст 45 - 64 години - 94.3% от пътувалите в тази възрастова група. Делът на пътувалите в чужбина лица на възраст 15 - 24 години е 7.8% от пътувалите в тази възрастова група и е най-голям в сравнение с останалите възрастови групи.

По-голямата част от туристическите пътувания на лицата на възраст 15 и повече навършени години в страната са били с цел „посещение на близки“ - 43.0%, докато в чужбина най-много са били тези с цел „почивка и екскурзия“ - 53.3% от всички реализирани пътувания.

През първото тримесечие на 2021 г. като самостоятелни са били регистрирани 620.2 хил., или 92.3% от общия брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 93.2%, а на тези в чужбина - 73.8%.

В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял в страната са тези за храна - 35.6%, докато в чужбина са разходите за транспорт - 32.9%.

През първото тримесечие на 2021 г. средният разход при пътуване с лична цел на едно лице на възраст 15 и повече навършени години е 151.91 лв. в страната и 513.18 лв. в чужбина.

Същевременно разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 142.30 лв. в страната и 1 029.19 лв. в чужбина.