/ iStock/Getty Images
През 2019 г. на територията на страната са регистрирани 16 събития с радиоактивни източници и материали с повишена радиоактивност. Това пише в доклад на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР), представен днес на пресконференция в сградата на агенцията. В голяма част от случаите събитията са регистрирани при преминаване на товари през автоматичните системи за радиоактивен контрол, които са на входовете на големите металургични компании, както и на някои от граничните пунктове.

Русия потвърди освобождаването на радиоактивни изотопи при взрива, убил петима учени

В един от регистрираните случаи на потвърждаване на ГКПП товарът е бил върнат на изпращача, допълват от АЯР. В другите пет случая поради незначителните стойности от извършените на място измервания товарите са били освободени. В случаите на потвърждаване наличието на радиоактивно замърсяване в товари, които най-често са били от метален скрап, товарът е бил отделян и са били предприемани необходимите мерки за откриване, изолиране и обезопасяване на замърсяването или източниците на йонизиращи лъчения.

Пожаро-тактическо учение “Дунав 2019” показа действия при инциденти с радиоактивни и химически вещества (СНИМКИ)

Последствията от възникналите събития се ликвидират от междуведомствени аварийни екипи, сформирани от служители на компетентните държавни органи - АЯР, министерството на здравеопазването (МЗ), МВР, Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ - в зависимост от конкретния случай, добавят от агенцията.
БТА