Жилищните заеми продължават да поскъпват
Жилищните заеми продължават да поскъпват / netinfo

И през изминалият месец, макар и не така бурно, кредитите за жилище продължиха да поскъпват. Банките променили своите условия през август далеч не са толкова много, както през юли, но се оказват достатъчни на брой, за да утвърдят тенденцията на поскъпване на земите. И през август актуалните стойности на индексите са едни от най-високите в тяхната история. Летните поскъпвания на кредитите не подминават нито индексът в лева, нито този в евро. Стойностите им за месец август ясно посочват този факт.

Индекс МОИТЕ ПАРИ – BGN

Поредното покачване на индекса фиксира настоящата му стойност на 9.5638%. Нарастването през този месец е с около 3% в сравнение с почти четири процентния ръст през юли. Независимо, че сега се наблюдава известно забавяне в ръста на цените на най-добрите кредити, резкият скок през юли задържа високи цените и през август. Факторите допринесли кредитите отново да поскъпнат се крият в промените на 6 от банките включени в индекса. Всички промени и този месец са в посока нагоре.

1. Банка Пиреос България промени лихвената си политика и през изминалият месец приложи определени завишения на лихви. Сега най-доброто стандартно предложение на банката е с 45 базисни пункта по-висока лихва, респ. с почти толкова нараства и Годишният процент на разход (ГПР) по офертата.

2. ОББ е следващата кредитна институция, която влоши своето най-добро предложение. Причината е отново покачване на лихви. Така вече промоционалната лихва и лихвата за останалия срок по кредита е по-висока с 0.50 процентни пункта. Банката традиционно притежава голяма тежест в индекса и тези корекции водят до завишаване на показателя с почти 14 базисни пункта.

3. Общинска банка също влоши своята най-добра оферта. Завишението е с 19 базисни пункта. Повишението е в унисон с новата, по-висока стойност на ОЛП на БНБ.

4. Ръста в стойността на друг пазарен индекс (3м. SOFIBOR) е в основата на влошаването на офертата на следващата банка. Това е ПроКредит Банк, а оскъпяването на предложението е с 2 базисни пункта. На практика това е нищожно повишение и може да се приеме, че банката в известна степен запазва цената на кредита.

5. СИБанк е следващата банка, която оскъпява своето най-добро предложение. Причините за това са пак в лихвите. Промоционалната лихва по тази оферта вече е двойно по-висока в сравнение с миналия месец. Лихвата за останалия срок също нараства. Тя вече е с 1 процентен пункт по-висока. Единственото понижение е в таксата за управление на кредита. Тя се трансформира от месечна в годишна и така новият размер е с 36 базисни пункта по-нисък. За жалост това единствено подобрение се оказва недостатъчно и ГПР, като резултат все пак расте.

6. УниКредит БУЛБАНК е последната от банките, които променяха условия през изтеклия месец. И, тя, както останалите банки заложи на повишаване на лихви. Новите стойности са с 50 базисни пункта по-високи от старите. Промените, обаче, не приключват само с тези корекции. Банката възстановява старите размери на таксата за разглеждане на документи. Досегашните стойности бяха промоционални и 50% по-ниски. В резултат на тези корекции ГПР по офертата поскъпва с почти 70 базисни пункта. Трезорът е сред притежаващите голяма тежест в индекса и това оказва своето влияние. Корекциите добавят 10 базисни пункта към стойността му.

Индекс МОИТЕ ПАРИ – EUR

Настоящата стойност на индекса 8.3671%. Нарастването през този месец е по-високо в сравнение с през юли. Причините кредитите отново да поскъпнат се крият в промените на 4 от банките включени в индекса. Промените основно са в посока нагоре, като само една банка подобрява своята оферта.

1. Банка Пиреос България прекрати предлагането на продукта, който беше нейната най-добра оферта до момента. Най-доброто стандартно приложение към края на месец август е с 25 базисни пункта по-скъпо.

2. При ОББ корекциите са в сходна посока, както при индекса в лева. Промоционалната лихва и лихвата за останалия срок по най-доброто стандартно предложение е по-висока с 0.50 процентни пункта. И тук банката традиционно притежава относително голяма тежест в индекса и тези корекции водят до завишаване на показателя с 5 базисни пункта.

3. УниКредит БУЛБАНК е последната от банките, които променяха условия в посока нагоре през изтеклия месец. Аналогично на индекса в лева, и тук промените са в същата посока. Лихвите вече са с 50 базисни пункта по-високи от старите, таксите за разглеждане на документи, с 50% по-високи. В резултат на тези корекции ГПР по офертата поскъпва с 65 базисни пункта. Трезорът е сред притежаващите много голяма тежест в индекса и това оказва своето влияние. Корекциите добавят 13 базисни пункта към стойността му.

4. СИБанк е единствената банка с по-добри условия през изминалия месец. Въпреки, че лихвата по кредита бива леко коригирана с 5 базисни пункта нагоре, това практически не оказва негативно влияние. Причината е, че банката прави и втора корекция по офертата - понижение в таксата за управление на кредита. Тя се трансформира от месечна в годишна и така новият размер е с 36 базисни пункта по-нисък. Благодарение именно на този корекция, банката успява да предложи оферта, която е с 20 базисни пункта по-евтина. Малката тежест на банката в индекса, обаче, на практика неутрализира положителното въздействие на това единствено подобрение. Като резултат от това, влиянието на банката върху индекса остава непроменено.

Вижда се, че очакванията за скорошно поевтиняване на кредитите сякаш остават далеч в бъдещето. За пореден месец сме свидетели на тяхното осезаемо поскъпване. За жалост прогнози до кога ще продължат тези процеси е трудно да се правят. Най-реалистично е цените на заемите да се задържат на определено ниво за известен период и след това да започнат отново да падат. Дори и това, обаче, е трудно да се прогнозира дали ще се случи.